Страница 1 от 1

Trivia.tcl can't read "tgmaxhintcurrent": no such variable

Публикувано: 14 сеп 2011, 20:48
от ohcem`hup
Действието се развива на eggdrop v1.6.20, Tcl version: 8.5.3, Linux 2.6.26-2-amd64 Грешката която ми изплю eggdropa е следната

Код: Избери всички

Tcl error [tgstart]: can't read "tgmaxhintcurrent": no such variable
Проблема се крие в Trivia.tcl Не знам дали на други версии се показва този проблем, но при мен беше налице.
Решението е следното в Trivia.tcl намираме където пише

Код: Избери всички

if {[catch {incr tghintnum}]!=0} { 
   set tghintnum 0 
   regsub -all -- "\[^A-Za-z0-9\]" $tgcurrentanswer "" _hintchars 
   set tgmaxhintcurrent [expr [strlen $_hintchars]<=$tgmaxhint?[expr [strlen $_hintchars]-1]:$tgmaxhint] 
   catch {tgunbindhintcmd} 
   if {$tgmaxhintcurrent>0} { 
     set tgrebindhinttimer [utimer $tgtempnohint tgbindhintcmd] 
   } 
  } 
и го заместваме с това

Код: Избери всички

if {![info exists tghintnum]} { 
   set tghintnum 0 
   regsub -all -- "\[^A-Za-z0-9\]" $tgcurrentanswer "" _hintchars 
   set tgmaxhintcurrent [expr [strlen $_hintchars]<=$tgmaxhint?[expr [strlen $_hintchars]-1]:$tgmaxhint] 
   catch {tgunbindhintcmd} 
   if {$tgmaxhintcurrent>0} { 
     set tgrebindhinttimer [utimer $tgtempnohint tgbindhintcmd] 
   } 
  } else { incr tghintnum } 
после един .rehash и всичко трябва да работи, ако ли не .restart :)

При мен това сработи без проблем.

Успех :)