Записи направени с мултироторен летателен апарат.

Заснето със дрон: Phantom 3 Pro

Видео: Борислав Борисов

Всички права върху видеото и някои спрямо озвучаването са запазени!

 

 гр.Плевен, България - 14.05.2016г.

 

гр.Плевен, България (парк "Кайлъка") - 07.05.2016г.

 

гр.Велико Търново, България - 02.05.2016г.

 

гр.Плевен, България, парк "Кайлъка" - 04.04.2016г.

 

с.Одърне, обл.Плевен, България - 05.03.2016г.

 

гр.Плевен, България - зима (парк "Кайлъка") - 24.01.2016г.

 

гр.Плевен, България - 13.12.2015г.

 

 

Заснето с дрон Parrot Bebop

 

гр.Поморие, България - 29.07.2015г.