ADD2PSU служи за пускане на допълнително захранване след стартиране на основното.

Начин на работа:
- Основното захранване се свързва към платката с помоща на 12V 4pin Molex.
- Допълнителното захранване се свързва към платката с помоща на 20-24pin ATX Power Connector.