Цвят 1-ви цвят 2-ри цвят коеф. отклон.
черно 0 0 1 не
кафяво 1 1 10 не
червено 2 2 100 не
оранжево 3 3 не
жълто 4 4 10к не
зелено 5 5 100к не
синьо 6 6 не
виолетово 7 7 10м не
сиво 8 8 не не
бяло 9 9 не не
златно не не не ±5%
сребърно не не не ±10%


Трябва да се запомни , че винаги златния и сребърния цвят са последни.

Индексите на първия и втория цвят се поставят един до друг (пр. зелено,черно = 50Ω ).

Индекса на третия цвят се умножава по полученото от първите два (пр. червено 50 х 100 =5000Ω=5КΩ).

Четвъртия цвят се поставя отзад и означава толеранс (допустимо отклонение ) .Пример. 1.5 КΩ ±5%