Инсталиране и конфигуриране на apcupsd (Софтуер за управление на UPS)

Apcupsd е софтуер за управление на непрекъсваемото захранване (UPS). С apcupsd вашият компютър свързан с UPS може да се изключи безопасно, когато има загуба на електричество от мрежата. След като батерията на UPS-а бъде източена до определено ниво, можем да настроим този софтуер за безопасно изключване на компютъра.
Възможно е да управлявате само UPS устройства които имат порт за данни (USB, сериен или Ethernet). Тази инструкция илюстрира настройка на базата на APC Back-UPS ES 500 UPS, който има USB порт за данни.
Съществуват алтернативи за apcupsd като Network UPS Tools (NUT) и PowerD.

Инсталираме apcupsd :
sudo apt-get install apcupsd

Във /etc/default/apcupsd chane 'ISCONFIGURED=no' променяме на 'ISCONFIGURED=yes'
sudo nano /etc/default/apcupsd

Редактираме /etc/apcupsd/apcupsd.conf:
sudo nano  /etc/apcupsd/apcupsd.conf

Променете стойностите по-долу,
UPSNAME myups
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb

Примерен файл apcupsd.conf можете да изтеглите от тук: Изтегли

Рестартираме apcupsd:
sudo apcupsd restart

Проверяваме  статуса на UPS устройството:
apcaccess status

Ако желаете да има уеб базиран интерфейс, където да следите състоянието на UPS, инсталирайте apcupsd-cgi. Забележка: Трябва да имате инсталиран и работещ apache2 уеб сървър.
sudo apt-get install apcupsd-cgi

Редактирайте /etc/apache2/apache2.conf и добавете линията 'ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/' към конфигурационния файл.
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Рестартирайте apache2 сървъра:
sudo service apache2 restart

Можете да проверите статуса на вашият UPS на http://IP_АДРЕС_НА_СЪРВЪР/cgi-bin/apcupsd/multimon.cgi

Заключителни бележки:

За да включите cgi-bin:
1) sudo a2enmod cgi
2) sudo service apache2 restart

Ако ползвате Raspbian / Debian Jessie:
1) В apcupsd.conf след UPSTYPE има линия DEVICE - премахнете текста след DEVICE - оставяне празно.
2) Освен инсталирането и стартирането на apache2, трябва да имате активиран / инсталиран модул "cgi" (моят не е по подразбиране)
3) Командният ред за рестартиране на услугата apcupsd или apache2 е "sudo systemctl restart apcupsd" и т.н.