Нужни пакети:

1) Инсталираме TCL пакетите:

$ sudo apt-get install tcl8.4 tcl8.4-dev

2) Инсталираме инструментите за компилиране:

$ sudo apt-get install build-essential

Инсталация:

1) Изтегляме eggdrop1.6.19.tar.gz от eggheads ftp сървъра:

$ wget ftp://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.6/eggdrop1.6.19.tar.gz

2) Разархивираме eggdrop1.6.19.tar.gz архива:

$ tar zxvf eggdrop1.6.19.tar.gz

3) Влизаме в папката на разархивирания eggdrop:

$ cd eggdrop1.6.19
4) Конфигурираме инсталацията
    ( Забележка: Eggdrop изисква Tcl за да се компилира. Ако не сте инсталирали пакета, ще трябва да го изтеглите и инсталирате. )

$ sudo ./configure

5) Компилираме eggdrop config-а:

$ sudo make config

6) Компилираме eggdrop source кода:

$ sudo make

7) Избираме път където ще се инсталира нашия eggdrop:

$ sudo make install DEST=/home/name/botdir

8) Влизаме в директорията на бот-а (директорията зададохме в предишната стъпка)

$ cd /home/name/botdir

9) Редактираме eggdrop.conf файла с настройките на бот-а:

$ gedit eggdrop.conf

10) Стартираме бот-а за първи път:

$ ./eggdrop -m eggdrop.conf

Забележка: -m ключа се ползва само при първото стартиране за да може бот-а да създаде своя потребителски файл,
следващия път ползвайте: ./eggdrop eggdrop.conf

Инсталиране на сървър или хостинг шел

1) Изтегляте eggdrop1.6.19.tar.gz от eggheads ftp сървър.
2) Свързвате се с Телнет или FTP с шел-а.
3) Уплоадвате eggdrop1.6.19.tar.gz ползвайки FTP.
4) В telnet пишете tar zxvf eggdrop1.6.19.tar.gz
5) Пишете cd eggdrop1.6.19
6) Пишете ./configure
7) Пишете make config (компилира всички модули) и make iconfig (позволява да изберете кои модули да компилира).
8) Пишете make
9) Пишете make install DEST=/home/name/botdir
10) Влизате в директорията на бот-а и редактирате eggdrop.conf.
11) Пишете ./eggdrop -m eggdrop.conf

Забележка: Eggdrop илисква Tcl за да се компилира. Ако сървъра няма Tcl инсталирани, ще трябва да ги изтеглите и инсталирате.