От началото на 2013г. можете да синхронизирате часовниците на вашите сървъри, компютри, таблети и други устройства с нашия NTP сървър. За времеви сървър въведете: time.voodoonet.biz. Системата се синхронизира със системата DCF77 + GPS. DCF77 е дълговълнов сигнал за време със стандартна честота 77,5 KHz. Основния и резервния предавател се намират на 50 ° 0'56 "N 9 ° 00'39" E в Майнфлинген, на около 25 км югоизточно от Франкфурт, Германия. Времевия сървър също така се синхронизира и с други сървъри в NTP мрежата. Географското местонахождение на сървъра е в гр.Плевен, България.