Дефиниция за IP адрес

IP адресите са съществен елемент от интернет и мрежовата комуникация, като има две основни версии:

 1. IPv4: Това е най-широко разпространената версия в момента. IPv4 адресите се състоят от четири числа, разделени с точки, като всяко число може да варира от 0 до 255. Например, 192.168.1.1. Въпреки че IPv4 предоставя около 4 милиарда уникални адреси, бързият растеж на интернет доведе до недостиг на свободни адреси.
 2. IPv6: Тази версия е разработена, за да се справи с ограниченията на IPv4. IPv6 адресите са много по-дълги и се състоят от осем групи от четири шестнадесетични цифри, разделени с двоеточия. Пример за IPv6 адрес е 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Тази версия предлага значително по-голям брой адреси, което позволява почти безкраен брой уникални IP адреси.

IP адресите се използват за различни цели, включително за идентифициране на устройства, маршрутизиране на трафик в интернет, и за сигурност и администриране на мрежи. В зависимост от нуждите и конфигурацията на мрежата, IP адресите могат да бъдат статични (постоянни) или динамични (променливи).

Статичен IP адрес

Основните характеристики и предимства на статичните IP адреси включват:

 1. Постоянство: Статичният IP адрес не се променя при рестартиране на устройството или при отпадане на мрежовата връзка. Това го прави подходящ за устройства, които изискват постоянен мрежов адрес, като сървъри.
 2. Лесен достъп: Статичните IP адреси улесняват връзката с устройства от разстояние, например за целите на дистанционно администриране на сървъри или за настройка на определени мрежови услуги.
 3. Надеждност: Понеже адресът не се променя, рискът от проблеми с конфигурацията на мрежата е по-нисък в сравнение с динамичните IP адреси.
 4. Подходящ за хостинг на сървъри: За услуги като уеб хостинг, FTP сървъри или електронна поща, статичният IP адрес осигурява постоянен мрежов идентификатор.

Недостатъците на статичните IP адреси включват по-голяма административна натовареност, тъй като изискват ръчна конфигурация.

Динамичен IP адрес

Основните характеристики на динамичните IP адреси включват:

 1. Променливост: Динамичният IP адрес може да се промени всеки път, когато устройството се свързва към мрежата, или след определен период време.
 2. Автоматично управление: DHCP сървърът автоматично назначава и управлява IP адресите на устройствата в мрежата, което улеснява администрирането на мрежата.
 3. Ефективно използване на адреси: Понеже адресите се назначават само когато са необходими, динамичните IP адреси позволяват по-ефективно използване на ограничения пул от IP адреси.
 4. Удобство за потребителя: Потребителите не се нуждаят да настройват своите мрежови конфигурации ръчно, което прави динамичните IP адреси удобни за домашни и бизнес потребители.

Динамичните IP адреси са широко използвани в домашни и корпоративни мрежи, както и от интернет доставчици, защото предлагат гъвкавост и улесняват мрежовото управление. Те са особено подходящи за среди, където устройствата често се свързват и изключват от мрежата.

Публичен IP адрес

Основните характеристики на публичния IP адрес включват:

 1. Уникалност: Всеки публичен IP адрес трябва да бъде уникален в рамките на целия интернет, за да предотврати конфликти и проблеми с маршрутизацията.
 2. Външен достъп: Публичният IP адрес позволява на устройства отвън да се свързват с вашето устройство през интернет, което е важно за хостинг на уебсайтове, онлайн игри, VPN и други мрежови услуги.
 3. Ограничен брой: Поради ограниченията в дизайна на IPv4, броят на наличните публични IP адреси е ограничен, което доведе до създаването на IPv6 с много по-голям брой адреси.
 4. Излагане на рискове: Тъй като публичните IP адреси са видими в интернет, те могат да бъдат по-лесно цел на хакерски атаки или други онлайн заплахи.

Публичните IP адреси се различават от частните IP адреси, които се използват вътре в локални мрежи и не са директно достъпни от интернет. Рутерите и модемите в домашните и корпоративни мрежи обикновено имат публичен IP адрес, докато отделните устройства в мрежата използват частни IP адреси и достъпват интернет чрез NAT (Network Address Translation) функцията на рутера.

Частен IP адрес

Характеристики на частните IP адреси:

 1. Неуникалност: Един и същ частен IP адрес може да бъде използван в множество различни локални мрежи. Тъй като тези адреси не са уникални на световно ниво, те не могат да бъдат използвани за директно свързване с интернет.
 2. Локално ограничение: Частните IP адреси се използват само в рамките на локалната мрежа и не са видими извън нея.
 3. Специфични диапазони: В IPv4, частните IP адреси са определени в специфични диапазони:
  • 10.0.0.0 до 10.255.255.255
  • 172.16.0.0 до 172.31.255.255
  • 192.168.0.0 до 192.168.255.255
  В IPv6, диапазонът за частни адреси е обикновено обозначаван като уникални локални адреси (ULA).
 4. NAT (Network Address Translation): За да се свържат с интернет, устройствата с частни IP адреси използват NAT на рутера или мрежовия шлюз. NAT превежда частните IP адреси в публичен IP адрес и обратно, което позволява на множество устройства в локалната мрежа да споделят един и същ публичен IP адрес.

Частните IP адреси са идеални за употреба в домашни, корпоративни или други вътрешни мрежи, където не е необходим директен достъп от интернет, като те осигуряват безопасен и ефективен начин за управление на мрежовите ресурси. В момента вероятно вие сте с частен IP адрес назначен на устройството ви което е зад рутер с публичен IP адрес.

Как да проверя IP адреса в Windows

За да проверите своя IP адрес в Windows, използвайки командния ред (Command Prompt, известен още като cmd), можете да следвате тези стъпки:

 1. Отворете командния ред:
  • Натиснете клавишите Windows + R заедно, за да отворите диалоговия прозорец ‘Run’.
  • Въведете cmd и натиснете Enter. Това ще отвори командния ред.
 2. В командния ред въведете следната команда и натиснете Enter:
ipconfig/ALL

Резултата който получаваме е на статично конфигуриран публичен IP адрес защото е изключен DHCP клиента на интерфейса. Ако беше чстен ще да започва с 192.168.х.х, 10.х.х.х или 172.16.х.х.х.

Как да проверя публичния IP адрес на рутера ?

1. Използване на Уебсайт за Проверка на IP Адреси

 • Отворете уеб браузъра си.
 • Отидете на уебсайт като whatismyip.comipchicken.com или просто потърсете в Google “what is my IP”.
 • Уебсайтът автоматично ще покаже вашия публичен IP адрес.

2. Използване на Google

 • Отидете на Google.com.
 • Търсете за “my ip“.
 • Google ще покаже вашия публичен IP адрес в началото на резултатите от търсенето.

3. Ако имате достъп до вашия Рутер

 • Въведете IP адреса на вашия рутер в адресната лента на браузъра. Това обикновено е нещо подобно на 192.168.0.1 или 192.168.1.1.
 • Влезте с вашето потребителско име и парола.
 • Намерете секцията, която показва статуса на вашия интернет (WAN статус) – там трябва да се показва вашият публичен IP адрес.

Помнете, че публичният IP адрес може да бъде статичен (постоянен) или динамичен (променящ се от време на време), в зависимост от услугите на вашия интернет доставчик.