В тази урок ще поясним как да инсталирате последната версия на BFGMiner на вашата Linux Debian (или Ubuntu) машина директно от GitHub. Първо ние ще инсталира всички необходими инструменти (пакети), за да се компилира BFGMiner.

 Някои от командите изискват root достъп или просто използвайте "sudo" преди съответната команда!

Да започваме:

1)    Отворете терминала (ако ползвате системата отдалечено използвайте SSH).
2)    Напишете "apt-get update"
3)    Напишете "apt-get install git autoconf automake libtool pkg-config libcurl4-gnutls-dev libjansson-dev uthash-dev libncurses5-dev"
4)    Напишете "git clone git://github.com/luke-jr/bfgminer.git"
5)    Влезте в bfgminer директорията (например: "cd bin/bfgminer")
6)    Напишете "./autogen.sh"
7)    Напишете "./configure" (ако не иискате да използвате GPU (графична карта) добавете флаг –disable-opencl)
8)    Напишете "make".
9)    Когато "make" приключи, можете да стартирате bfgminer директно от директорията: Използвайте "./bfgminer" и въведете вашия басейн, име на работник и парола.
10)   BFGMiner е готов да започне да добива крипто валута.