ADD2PSU служи за пускане на допълнително захранване след стартиране на основното.

Начин на работа:
- Основното захранване се свързва към платката с помоща на 12V 4pin Molex.
- Допълнителното захранване се свързва към платката с помоща на 20-24pin ATX Power Connector.

Започваме със създаването на СА (Certificate Authority):

Отваряме OpenSSL и пишем:

openssl genrsa -aes256 -out ca.key 2048

Ще видите нещо подобно:

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
..............+++
...................................................................+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for ca.key:
Verifying - Enter pass phrase for ca.key:

Добре е да сложим парола на личният ключ – ако някой го докопа ще може да си вади колкото си иска сертификати с него.

openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt

Enter pass phrase for ca.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [GB]:BG
State or Province Name (full name) [Berkshire]:Pleven
Locality Name (eg, city) [Newbury]:Pleven
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:domain.tld
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:domain.tld
Email Address []:

Common Name: – името на организацията, която ще притежава сертификата, не е нужно да е интернет адрес.

Следва да се създаде потебителският сертификат:

openssl genrsa -out voodoo.key 2048

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....................+++
..................................................................................+++
e is 65537 (0x10001)

openssl req -new -key voodoo.key -out voodoo.csr

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [GB]:BG
State or Province Name (full name) [Berkshire]:Pleven
Locality Name (eg, city) [Newbury]:Pleven
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Ime
Organizational Unit Name (eg, section) []:Organisation
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Ime Familia
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

openssl x509 -req -in voodoo.csr -out voodoo.crt -sha1 -CA voodoonet.crt -CAkey voodoonet.key -CAcreateserial -days 3650

Signature ok
subject=/C=BG/ST=Pleven/L=Pleven/O=Organisation/OU=Ime/CN=Ime Familia
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for ca.key:

openssl pkcs12 -export -in todor.crt -inkey voodoo.key -name "Borislav Borisov - SSL Cert" -out voodoo.p12

Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:

Паролата сложена тук се ползва при инсталацията на сертификата. Без нея не може да бъде импортнат в браузъра.

voodoo.p12 – е потребителският сертификат, който трябва да се импортне в браузъра на клиента.

За да ограничим достъпа до дадена директория от сайт слагаме това в .htaccess файла:

SSLVerifyClient require
SSLVerifyDepth 1

Или в на конфигурационния файл на Apache.

Но най-важното е да кажем на Apache, кои са “доверените” сертификати и как да ги познава.
За това трябва да се постави този ред в конфигурационният файл на Apache:

SSLCACertificateFile /ssl/ca/ca.crt

(естествено заменете пътя с вашия)

След рестартиране на Апача всичко би трябвало да работи.

-------------------------------------------------------------

Ако ползвате версия на Apache2 за Windows въведете следната команда в OpenSSL:

openssl rsa -in .key -out .key

Въведете паролата на ключа!


 

.:: SSL сертификат за IRCd ::.


Това е пример как се създават
rsa.key, и публичен ключ rsa.pub

Отваряме OpenSSL и пишем:

openssl genrsa -out rsa.key 2048
openssl rsa -in rsa.key -pubout -out rsa.pub


chown . rsa.key rsa.pub
chmod 0600 rsa.key
chmod 0644 rsa.pub

Намерете в ircd.conf
rsa_private_key_file = "/usr/local/ircd/etc/rsa.key";
и задайте правилния път до файла.

И накрая:
openssl req -new -days 3650 -x509 -key rsa.key -out cert.pem

Кой е най-важният компонент от една компютърна конфигурация, според вас? Може би захранването? Дъното? Видеокартата? Каквото и да се случи с тях, те са заменяеми и загубата ви, ще се изразява единствено във финикийски знаци. Твърдият диск? Физически за него важи същото, но от морална гледна точка, това е мястото, на което съхраняваме гигантски количества информация, конкретни части от която колкото повече залежава с времето, толкова повече се превръща в основен сантиментален фактор - нещо което най-малко бихме искали да изгубим в следствие на механичното износване и лошите сектори по твърдият диск. Какви обаче са начините за борба с тези свирепи противници, лошите сектори? Дали това, априори е загубена битка, в която илюзията наречена "надежда" ни кара единствено да си губим времето и нервите? И ако можем да спасим така ценните ни данни, възможно ли е да предотвратим или поне забавим смяната на твърдият диск с нов? Не ви ли е омръзнало от десетките митове и легенди свързани с лошите сектори? Готови ли сте да ги развенчаем? Готови ли сте за истината...? Да започваме тогава!

Износването на твърдите дискове
Едва ли е нужно да обясняваме колко по-издръжлива е електрониката от механиката. Самия факт, че твърдия диск се състои от редица механични части, трябва да ви говори, че те подлежат на бавно и сигурно износване. Какви са причините това да се случи преди приключването на предварително определеният им оперативен цикъл е съвсем друга история, която винаги трябва да започне с нанасянето на физически поражения. Да, при всички положения, всеки от вас знае, че компютъра не трябва да се мести, докато работи, защото има шанс главите на твърдия диск да направят болезнен контакт с повърхността на плочите. Да, съвременните HDD-та са по-защитени от всякога, що се отнася до този тип поражения, при който главите автоматично се паркират... стига ударът да не е прекалено силен. Тънкият момент е, че всеки от нас, поне няколко пъти е изпускал нервите си стоварвайки мощната си пестница върху кутията на компютъра, заради дразнещо стържещ вентилатор (примерно). Износването на електрическият мотор, чрез който плочите на диска се въртят, причинява ниска производителност и появата на куп грешки свързани с прочитането и записа на информация. В допълнение, всеки твърд диск филтрира въздух, чрез миниатюрни отвори, така че да се създаде вътрешна атмосфера, която да поддържа въздушната възглавница между главите и повърхността на плочите. Ако филтрирането бъде нарушено - най-често заради задръстване с прах - и прахови частици навлязат във въртящият се механизъм, това скоро ще се отрази на физическото състояние на твърдия диск. С други думи, всяка механична грешка или нанесено физическо поражение, почти със сигурност ще доведе в някаква степен до софтуерни проблеми, породени от наличието на лоши сектори.

 

Какво представляват лошите сектори?Лошите сектори са сектори от твърдият диск, които не могат да бъдат използвани. Появата им може да е в следствие от редица причини, както отбелязахме по-горе, но най-важното е, че операционната система на практика вече не може да използва тази част от HDD-то. Ако твърдия диск е нов или току-що форматиран, лошите сектори може и да не са чак такъв проблем, тъй като всички съвременни ОС ги изолират. При това, вече болшинството от твърдите дискове се произвеждат с т нар. "излишни" сектори, които съставляват между 1 и 5 процента от капацитета на диска (в зависимост от модела и производителя) и служат за замяната на вече неизползваемото пространство. Всъщност публична тайна е, че една от причините за наличието на "излишните" сектори е, че така компаниите производители се застраховат срещу фабричните лоши сектори, през годините станали причина за редица скандали свързани с условията и валидността гаранцията на твърдия диск. Така когато форматирате, лошите сектори се засичат и "излишните" се използват като резерва - процеса разбира се е автоматичен (по време на форматирането), така че не очаквайте някакво съобщение, което да ви уведоми за случващото се на заден план. Дотук добре, но кога лошите сектори се превръщат в проблем? Когато запълнени сектори биват повредени от грешка в диска, от проблем с конкретни програми или зловреден софтуер. Тогава информацията на тези сектори е под риска да бъде увредена или перманентно унищожена. И тъй като ОС няма начин автоматично да адресира проблема и компенсира загубите, ситуацията съвсем скоро от безобидна с рядко появяващи се грешки, може да се превърне в чума инфектираща ценни данни, включително системни файлове. В този случай, когато говорим за лоши сектори причинени от споменатите софтуерни грешки, става въпрос за "логически лоши сектори". По-голямото зло са "физическите лоши сектори", причинени от физически поражения върху диска (за повече информация вж. карето "Каква е разликата между логически и физически лоши сектори?"). За щастие има достатъчно методи за спасяване на ценната информация, включително за коригирането на лошите сектори и удължаването живота на твърдия диск. Но първо, нека видим кои са признаците за наличие на лоши сектори.

Симптомите
При логически лоши сектори:
- Появата на криптирани съобщения за грешки (често с червен знак на внимание), при съвсем обикновени процедури (изтриване или преместване на файлове, за пример).
- Странна промяна имената на файлове, папки и директории; появата на неразбираеми символи в наименованията.
- Мистериозно и често безвъзвратно изчезване на файлове и папки.
- Невъзможност за достъп до конкретен файл или папка.
- Когато искате да отворите папка или пуснете файл, не се случва нищо в продължение на известно време.

При физически лоши сектори:
- Неравномерно въртене плочите на диска - шума от въртенето е променлив.
- Наименованието на диска не се появява при старт/рестарт или част от означенията му са йероглифи; грешно показва капацитета.
- Чести но непоследователни забивания, особено при рестартиране и зареждане на ОС.
- Твърдия диск издава нетипични звуци.
- Поява на следното съобщение: "Error: The request could not be performed because of an I/O device error" при сваляне на торент, чрез uTorrent.
- Частично забиване (активни са само най-основните функции) при сваляне на торент, чрез BitComet/драстичен спад в производителността на ОС.
Последните два признака се отнасят с пълна сила и за логическите лоши сектори.

Бързи препоръки

Третирането на лоши сектори, независимо логически или физически е особено муден процес, който понякога може да бъде избегнат. Разбира се, в случая е важно кои от симптомите сте забелязали и доколко влошено е състоянието на диска:
- Първо, ако твърдия диск все още е в гаранция, няма смисъл да се занимавате с нищо от изброеното. Имайте предвид обаче, че устройството ще бъде заменено само ако лошите сектори са дотолкова, че нормалната работа е невъзможна.
- Второ, веднага щом забележите симптомите на лоши сектори е от особено важно значение да запазите всяка важна информация, която помещавате на съответния диск. Ако наистина става въпрос за лоши сектори, не се знае кога ще застигнат тези данни.
- Ако сте се насочили към софтуер за възстановяване на информация, не го инсталирайте на дяла, от който ще възстановявате, за да не презапишете желаните файлове изцяло или частично, т.е. файловете които са частично презаписани няма да ви свършат никаква работа, защото са само фрагменти от оригиналите.
- Направете имидж на хард диска си, но не по метода "backup to prevent disaster", а в двоичен режим, сектор по сектор, включително "deleted areas", за да извлечете всички възможни данни. Препоръчително е да запазите копието на имиджа на друг твърд диск (или носител според размера на имиджа). Така ако объркате нещо по невнимание, винаги ще можете да възстановите предишните си настройки и информация. За целта, можете да използвате двете най-популярни и ефективни решения Symantec Ghost и Acronis True Image.
- Ако HDD-ка ви е IDE, обърнете внимание на дължината на кабела - максимума за стабилна работа е 45см., ако е повече има вероятност някои от проблемите ви да са в тази посока.
- Ако машината ви е с повече от един физически твърд диск, но забелязвате проблеми и в двата, адресирайте BIOS настройките, захранването и дъното. Започнете по възможност с поставяне на друг хард диск. Направете ъпдейт на фърмуера на BIOS-a.

Тежката артилерия
SMART
Зад тази абревиатура стои наименованието Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - това е стандарт заложен във всички съвременни твърди дискове, който предоставя информация за физическото състояние на устройството. Използван в допълнение със софтуер, може съвсем акуратно да ви покаже какви и доколко големи са проблемите с HDD-ка. Важно е да се отбележи, че по подразбиране SMART е изключен, тъй като увеличава времето за рестарт на машината. Можете да го включите през BIOS-a.
SMART работи като сравнява настоящото състояние на диска по редица параграфи за идеалното му състояние. За пример, измерва скоростта на въртене за прочитане на записаната информация и я сравнява със скоростта регистрирана при излизането на устройството от фабриката. Занижената скорост е ясен индикатор за износване на електромотора на твърдия диск. SMART може да регистрира проблеми по над 30 признака, като точната цифра зависи и от производителя на диска, и от производителя на дъното. Но трябва да разберете, че тази технология е надеждна само когато става въпрос за засичането на физически повреди и не предоставя вариант за коригирането им.

Windows CHKDSK
Проверката на диска включена в Windows може да направи и бързо сканиране, и сканиране на повърхността, което може да отнеме повече от 30 минути (в зависимост от рамера на дяла). Не е нужно да сте специалисти, за да знаете, че на това приложение не може да имате пълно доверие и не можете да разчитате на 100%, че ще ви реши проблемите - ако беше така, тогава нямаше да съществуват всички други платени и далеч по-ефективни програми, наречете го "пазарна логика". Ако не друго, CHKDSK е много по-бърз от следващите, които ще разгледаме, а и ако става въпрос за логически/софтуерни грешки, често може и да ви отърве кожата.
Достъпът до CHKDSK (за XP, Vista, Windows 7) става през My Computer -> десен клик на съответният дял -> Properties -> Tools -> Error-checking; алтернативно за Vista и Windows 7 -> Start -> пишете в полето за търсене "CHKDSK". Ако сте ползвали първият метод е важно да сложите отметки и на "Automatically fix file system errors", и на "Scan for and attempt recovery of bad sectors" (включвайки вторият вариант за дяла, на който е инсталиран ОС, ще ви се наложи да рестартирате).

 

Приложения на производителяПо-големите производители на твърди дискове предлагат безплатен диагностичен софтуер, който е достатъчно ефективен и най-вече опростен до максимум. Maxtor сега е Seagate (двете компании се обединиха), но ако ползвате от старите им дискове, вашето приложение се казва Powermax). Софтуера на Seagate е Seatool. Този на Western Digital е Data Lifeguard Diagnostic - посочете точният модел на устройството). Този на Hitachi е Drive Fitness Test. Ако имате друг диск, просто посетете официалният сайт на прозиводителя и намерете диагностичният им софтуер; като алтернатива, можете в Google да въведете името на производителя и "diagnostic software".
Ако проблемите ви са сериозни и смятате да върнете диска, за да ви го заменят с нов, обкновено от другата страна, ще настояват да пуснете тест с този вид софтуер и на базата на резултата, евентуално ще го подменят. Дори да сте пълен лаик или просто нямате времето да се занимавате с подобни операции, от съответната фирма, ще пуснат точно този софтуер, за да видят какъв е проблема.
Ако все пак сте достатъчно ентусиазирани сами да си свършите работата, имайте предвид, че горепосочените приложения са в два варианта - единият за сканиране през ОС, другият за сканиране, чрез буут диск/дискета (води се по-ефективен, защото получава пълен достъп до диска; често е и по-бавен). За тези програми, също трябва да се заредите с голямо търпение - за да са ефективни, трябва да посочите от опциите "full test" или "extended test" (в зависимост от софтуера), които често продължават часове наред.

 

HDD Regenerator и MHDD
Тези две програми са самото олицетворение на "тежката артилерия". И двете са руски, и двете са включени в популярният пакет Hirens Boot CD, и за двете е много важно да ползвате последната им налична версия, тъй като всяка следваща, освен че на теория се води по-ефективна, на практика със сигурност е още няколко процента по-бърза... А бързината в случая е важна. Ако някога сте си мислили, че дефрагментацията е прекалено бавна или че сканиране с антивирусен софтуер продължава неимоверно дълго, този вид софтуер обикновено не отделя по-малко от денонощие за сканиране. Ако лошите сектори са много, един бива коригиран за от 3 до 15 минути и сами разбирате, че сканирането може да продължи денонощия наред. Това е особено фрустриращо, не само защото машината не може да се ползва, но и защото може да се получи токов удар или както понякога се случва програмата да забие. Но искате ли да спасите диска си, това е начина. И двете програми ефективно коригират логически лошите сектори, като HDD Regenerator ползва уникален метод, при който чрез подходящо намагнетизиране възстановява секторите, макар и по-бавно. Искате ли една добра новина? Преди няколко години, тези програми бяха толкова бавни, че при по-големи твърди дискове сканирането можеше да продължи две или повече седмици. Чувствате ли се късметлии?

Форматиране
Ако сте спасили информацията си и вече единствено искате да спасите HDD-ка, можете да се насочите към форматирането му. Тази операция обикновено заличава логическите лоши сектори и ще ви позволи да инсталирате ОС наново. Бързото форматиране обаче, единствено презаписва файловата таблица и докладва всички сектори и клъстери като празни. Пълното форматиране прави същото, но дяла се обхожда и анализира сектор по сектор, за да се провери годността им - ако се маркират като лоши, тогава тук се включват "излишните" сектори. Най-ефективното форматиране е Low-level форматирането, при което се записват нули във всеки сектор, така заличавайки перманентно всякаква информация записана на тях. Защо нули ли? Защото записа на данни е в двоична система, а както знаем от математиката, тази система е съставена от нули и единици. Този вид форматиране е препоръчително да се извърши със диагностициращия софтуер на производителя, където като опция може да се срещне под формата на "Write Zeros", "Low-level format" и "Zero Fill Drive". Цялата операция е в пъти по-продължителна от пълното форматиране и често продължава поне 4-6 часа (в зависимост от капацитета на твърдия диск).

За финал
В заключение, нека отново напомним, че единствено логическите лоши сектори са поправими и след един Low-level формат, всичките ви проблеми могат да се решат. Ако имате физически лоши сектори, изброените методи, ще ви помогнат в някаква степен и вероятно, ще удължите живота на HDD-ка си с няколко седмици, но проблема бидейки физически, много скоро отново ще се появи и ще се разширява в прогресия, докато не се стигне до тоталната смърт на устройството.
Не на последно място, обръщайте внимание как се държи твърдия диск - вие би трябвало да знаете най-добре как оперира и ако забележите, дори един от симптомите на лошите сектори, първото нещо, което трябва да направите е да спасите ценната информация и тогава предприемайте каквото и да е. И... Успех!

4 развенчани мита за твърдите дискове и лошите сектори

- Low Level форматирането съкращава живота на HDD – отдавна се носят слухове, че този тип форматиране не трябва да се извършва повече от 2-3 пъти в жизнения цикъл на твърдия диск, тъй като дере повърхността му. Грешно! Low Level форматирането просто размагнетизира диска от първия до последния байт по електромагнитен път, заличавайки перманентно всяка съхранена информация.
- Некачественото захранване причинява появата на лоши сектори – такова захранване може да е причината за редица физически проблеми по компютърните компоненти, но не и да причини лоши сектори. Мита идва от това, че при внезапно спиране на захранването, главите на твърдия диск физически се удрят в повърхността на плочите. Това не е така, защото при липсата на захранване, главите автоматично лягат върху повърхността, а не се удрят.
- Високоскоростният Интернет е причината за износването на съвременните HDD-та – това е така – ако денонощно сваляте и ъплоудвате на високи скорости, в действителност говорим за по-бързо износване на главите, но днешните твърди дискове страдат от далеч по-ефективен убиец – горещината. Горещина + прах + денонощно сваляне/сийдване на торенти бъдете сигурни е смъртоносна комбинация. Погрижете се да редуцирате до минимум първите две, ако не можете да се откажете от битката за коефициенти.
- Поява на лоши сектори от изстудяване – отдавна, още преди появата на IDE дисковете се наблюдаваше феномен, при който лошите сектори никнеха като гъби, когато HDD-ка е бил за продължително време изложен на ниски температури (около и под нулата), тогава често единственото спасение се оказваше Low Level форматирането. Това обаче се отнася за технологии отпреди четвърт век и не засяга настоящите твърди дискове.

Ще обясня някои кабелни стандарти за вътрешни локални мрежи(LAN).

Първо, има много начини да се свързват устройства по LAN. Но най-популярните за вътрешно окабеляване е UTP кабел.

Както можете да видите на изображението по-долу, този вид кабел носи името си от усуканата двойка вътре. UTP се превежда като (Unshielded Twisted Pairs - или незащитена усукана двойка)

Това са фактите, че трябва да знаете за този широко разпространен тип кабел:1. Проводник

 

UTP кабела има 8 медни проводника, изолирани с тънък пластмасов капак. Всъщност, не всички от тези проводници се използват за изпращане и получаване на данни. Част от тях (4) се използват за намаляване на ефекта "кръстосания говор"; основно "кръстосания говор" се отнася до шума, генериран от метална проводник, който ще е до него. 4 усукани двойки работят по този начин: 4 проводника носят данни, 4 носят шум далеч от тях.

 


2. Цветни кодиране

 

Има някои кабелни стандарти, участващи в изпълнението на UTP-базирани мрежи. Всички те са на базата на цветовото кодиране на кабелите вътре. Цветовете са (не е по ред): оранжево, оранжево-бяло, синьо, синьо-бяло, зелено, зелено-бяло, кафяво и кафяво-бяло.

 3. Проблеми с UTP

 

UTP кабелите са силно податливи на електромагнитни смущения (EMI). Това означава, че кабели за високо напрежение или електродвигатели може объркат дори блокират предаването.

 

Това означава, че UTP кабелите предават само на разстояние до 100 метра, поради намаляване на сигнала. Ако искате да отидете повече от 100 м, трябва да се усили сигнала с нещо (switch, hub и т.н.). Ето защо UTP е по-добре на закрито.
Използвайте UTP кабел открит само в безопасни места (без вятър, силен дъжд или сняг), защото лесно могат да се счупят.

 


4. Кабелни стандарти

 

Има два основни кабелни стандарти, които трябва да бъдат познати:

 

a) TIA/EIA 568B, използвайки този ред:
PIN1: оранжево - бяло
PIN2: оранжево
PIN3: зелено - бяло
PIN4: синьо
PIN5: синьо - бяло
PIN6: зелено
PIN7: кафяво - бяло
PIN8: кафяво

 

b) TIA/EIA 568A, използвайки този ред:
PIN1: зелено - бяло
PIN2: зелено
PIN3: оранжево - бяло
PIN4: синьо
PIN5: синьо - бяло
PIN6: оранжево
PIN7: кафяво - бяло
PIN8: кафяво

Можете да видите примера по-долу:

Тези съединители се наричат RJ-45. Те са сходни с RJ-11 (телефонни конектори), но има 8 пина, вместо 4.

5. Видове кабели и тяхното използване


Връзките са стандартизирани по този начин:

А. Прави-чрез кабел (TIA / ОВОС 568B двата края на кабела)
- switch до PC
- switch до router
- Между различни други устройства

Б. Кръстосан кабел (TIA / ОВОС 568B в единия край, TIA / ОВОС 568A при други)
- switch до switch
- PC до PC
- router до router
- Между различни други устройства от един тип

C. преобръщане кабел (TIA / ОВОС 568B в единия край, точно обратното на TIA / ОВОС 568B в другия край)
-
Използва се за свързване към DB-9 RJ-45 конектори за управление на конзоли.

Инсталирайте NTP услуга:
apt-get install ntp

Конфигурираме etc/ntp.conf
#ntp-conf
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/
statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# GUDE Expert mouseCLOCK
server 127.127.8.0 mode 19 prefer
fudge 127.127.8.0 flag2 1 stratum 0 refid DCF

# Specify one or more NTP servers.
# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu Technical Board
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See http://www.pool.ntp.org/join.html for
# more information.
#server time.fu-berlin.de # time.fu-berlin.de (LCL)
#server ptbtime1.ptb.de
#server ptbtime2.ptb.de

# options
enable calibrate

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1 # Localhost erlauben
restrict 127.127.8.0
restrict ::1

# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
broadcast 192.168.1.255

Добавяме устройството:
ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/refclock-0

Създаване на UDEV правило:
sudo nano /etc/udev/rules.d/05-persistent-dcf.rules
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idProduct}=="e88a", SYMLINK+="refclock-%m"

Рестартирайте услугата:
udevadm trigger
sudo /etc/init.d/ntp restart

Тест на часовника
watch -n1 ntpq -c cv -c rv

Трябва да видите нещо такова:
associd=0 status=0020 , 2 events, clk_unspec,
device="RAW DCF77 CODE (Expert mouseCLOCK USB v2.0)",
timecode="--#--###---------D--S1-4-1-4p-24---p12----1-4---8--2--1---P",
poll=12, noreply=0, badformat=0, baddata=1, fudgetime1=425.000,
stratum=0, refid=DCF, flags=2,
refclock_time="d3c5d844.00000000 Fri, Aug 3 2012 4:55:32.000",
refclock_status="DST; TIME CODE; (LEAP INDICATION; ANTENNA)",
refclock_format="RAW DCF77 Timecode",
refclock_states="*NOMINAL: 00:10:33 (88.16%); ILLEGAL DATE: 00:01:25 (11.83%); running time: 00:11:58"
associd=0 status=0214 leap_none, sync_lf_radio, 1 event, freq_mode,
version="ntpd Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Tue Jun 5 20:12:08 UTC 2015 (1)",
processor="x86_64", system="Linux/3.2.0-29-generic", leap=00, stratum=1,
precision=-22, rootdelay=0.000, rootdisp=31.196, refid=DCF,
reftime=d3c5d838.75cb8306 Fri, Aug 3 2015 6:55:20.460,
clock=d3c5d844.8f4457f4 Fri, Aug 3 2012 6:55:32.559, peer=44449, tc=6,
mintc=3, offset=-43.458, frequency=-3.564, sys_jitter=1.685,
clk_jitter=14.366, clk_wander=1.260

Stratum = 1 означава, че сървъра работи като сървър за време с най-висока точност!